Elite vægtklasser

Mænd: Over kg. - Til kg.               Kvinder: Over kg. - Til kg.
  • Letfluevægt 46 - 49                  Letfluevægt 45 - 46 
  • Fluevægt 49 - 52                  Fluevægt 48 - 51 
  • Bantamvægt 52 - 56                 Bantamvægt 51 - 54 
  • Letvægt 56 - 60                    Fjervægt 54 - 57 
  • Letweltervægt 60 - 64                 Letvægt 57 - 60 
  • Weltervægt 64 - 69                   Letweltervægt 60 - 64 
  • Mellemvægt 69 - 75                 Weltervægt 64 - 69 
  • Letsværvægt 75 - 81                 Mellemvægt 69 - 75 
  • Sværvægt 81 - 91                    Letsværvægt 75 - 81 
  • Supersværvægt 91 -                   Sværvægt 81 -