U17 vægtklasser

 Over kg. - Til kg.
 • Atomvægt 30 - 32 
 • Mikrovægt 32 - 34 
 • Myrevægt 34 - 36 
 • Mølvægt 36 - 38 
 • Fnugvægt 38 - 40 
 • Dunvægt 40 - 42 
 • Letmyggevægt 42 - 44 
 • Myggevægt 44 - 46 
 • Letfluevægt 46 - 48 
 • Fluevægt 48 - 50 
 • Letbantamvægt 50 - 52 
 • Bantamvægt 52 - 54 
 • Fjervægt 54 - 57 
 • Letvægt 57 - 60 
 • Letweltervægt 60 - 63 
 • Weltervægt 63 - 66 
 • Letmellemvægt 66 - 70
 • Mellemvægt 70 - 75 
 • Letsværvægt  75 - 80 
 • Sværvægt 80 -